Stopnice in stopnišče v družinski hiši

Stopnišče oziroma kar stopnice so nujen arhitektonski element v večnadstropnih hišah, saj poskrbijo, da so posamezna nadstropja hiše med seboj povezana ali z notranjimi  ali pa z zunanjimi stopnicami.

Zunanje stopnice so običajno betonske, najpogosteje tudi dodatno obdelane, torej obložene s keramiko ali različnimi vrstami naravnega in umetnega kamna. Redkeje se ljudje odločajo za kovinske stopnice.

Notranje stopnice so bile včasih potisnjene v ozke prehode med etažami in niso bile del osrednjega bivalnega prostora. V moderni arhitekturi, predvsem pa s težnjo po večji povezanosti prostorov, njihovi odprtosti ter večji funkcionalnosti, so stopnice dobile svoje mesto v dnevnem prostoru. S tem se je njihova vloga iz izključno povezovalnega elementa med etažami nadgradila, saj so dobile možnost, da s svojim estetskim videzom močno vplivajo na celotno oblikovno podobo prostora. Notranje stopnice so tako postale močan oblikovni element v skupnem bivalnem delu hiše.

Vrste notranjih stopnic

Glede na obliko ločimo različne vrste stopnišč. Za katero se bomo odločili je odvisno od razpoložljivosti prostora, vrste konstrukcije in materiala. Po obliki stopnišča ločimo na ravna in  zavita (spiralna).

Ravno stopnišče

Eno ravno vrsto stopnic imenujemo stopniščna rama. Posamezno stopnišče je lahko sestavljeno iz ene, dveh ali več ram. Enoramno stopnišče poteka iz ene etaže v drugo v neprekinjeni liniji, dvoramna  in večramna stopnišča pa med seboj loči podest. V družinskih hišah stopnišče ponavadi nima več kot treh ram.  Rame so ravne in imajo določen naklon, ki je potreben za izvedbo ergonomsko najprimernejših stopnic.

V eni rami je lahko največ osemnajst posameznih stopnic, širina stopnišča pa je odvisna od prostora, ki ga imamo na razpolago in želene udobnosti. Tovrstna stopnišča so za hojo bolj udobna kot zavita, vendar pa taka zasnova stopnišč vedno bolj izginja iz sodobne gradnje stanovanjskih objektov. Njihova glavna pomanjkljivost je velika dolžina stopnic, ki je potrebna za celotno traso, ki povezuje dve etaži.

Ravno stopnišče je lahko tudi zložljivo. Zložljive stopnice so zelo prostorsko ekonomične stopnice in se največkrat uporabljajo kot stopnice za podstrešje oziroma dostop do prostorov, ki jih občasno ali redko uporabljamo. Zložljive stopnice so skrite v stropu in jih izvlečemo, ko jih želimo uporabiti. So ozke, strme in precej nerodne za uporabo, zato gotovo niso primerne za vsakodnevno hojo po njih. Prednost teh stopnic je v tem, da so zložene v stropu in zaradi tega ne zavzemajo prostora, kadar jih ne uporabljamo.

Ztong prenova, stopnice in stopnišča

Dvoramno notranje stopnisce (vir)

Ytong prenova, stopnice in stopnišča

Izvlečne stopnice (vir)

Zavito stopnišče

Zavita stopnišča so lahko polkrožna ali spiralna. Polkrožno stopnišče ima stopnice nanizane v obliki polkroga, pri spiralnem pa se ovijajo okoli centralnega pola, z ograjo izključno na zunanji strani. Navadno posamezne stopnice niso enakomernih velikosti, ampak je njihova širina večja na zunanji strani stopnišča, medtem ko so v centru izredno majhne. Spiralne stopnice so izredno učinkovit način povezovanja dveh etaž, saj zavzemajo majhno površino. Njihova glavna pomanjkljivost je v tem, da je po njih težje hoditi in prenašati velike predmete, kot po ravnih stopnicah.

Osnove pri projektiranju stopnic in stopnišča

Pri načrtovanju stopnišča v družinski hiši je najprej potrebno ugotoviti, kakšne stopnice želi investitor. Te so namreč lahko klasične, kot povezovalni del v sklopu hodnika in veže ali pa kot del skupnega bivalnega prostora, kar je značilno za sodobnejšo arhitekturo.

Pri slednjih je pomembna velikost prostora, ki najpomembneje definira obliko in velikost stopnišča. V velikih prostorih je lahko stopnišče večje, udobnejše ter estetsko bolj dovršeno ter tudi razgibano. Manjši prostori po drugi strani ne dopuščajo velike porabe površine, zato je takšno stopnišče pogosto manjše in bolj strmo, projektanti pa se pogosteje odločijo za zavito stopnišče. Potrebno se je odločiti kaj je pomembneje, večje udobje hoje ali manjša poraba površine. V majhnih prostorih je potrebno sklepati kompromise in malce zanemariti udobje hoje ter možnost prenašanja večjih predmetov (kosov pohištva) po stopnicah.

Za projektiranje stopnišča v družinskih hišah veljajo določeni kriteriji:

  • Običajna širina stopnic je 80 do 100 cm.
  • Pohodna ploskev, torej globina stopnic je 27 do 30 cm.
  • Višina stopnic, torej razdalja med pohodno ploskvijo spodnje stopnice in zgornjim robom stopnice nad njo je 17-18 cm (minimalna višina je sicer 12 cm, toda hoja po takšnih stopnicah ni najbolj udobna).
  • Naklon stopnic naj bi bil med 30 in 40 stopinj.
  • Ograja na stopnicah naj bi imela med 90 in 100 cm višine.
  • Višina prostora oz višina, ki jo morajo stopnice premostiti.
  • Razpoložljiva površina (v povprečju je v družinskih hišah potrebno 3-5 m2 prostora za izvedbo stopnišča.
  • Obstaja tudi enačba za izračun števila stopnic. Formula za izračun števila stopnic določi višino in globino posamezne stopnice = 2x višina + 1x globina stopnice= 63 cm (to je povprečna dolžina koraka). Tako lahko določimo število stopnic, da udobno premostimo višino od tal do stropa.

Materiali za izdelavo stopnic

Izbiramo lahko med vrsto različnih materialov, končna odločitev pa je odvisna od namena stopnic ter osnovne konstrukcije.

Betonske stopnice lahko obložimo s primernimi talnimi keramičnimi ploščicami, kamnom, lesom, parketom ali vinilnimi oblogami.

Osnovna konstrukcija stopnišča, torej nosilna konstrukcija, je lahko lesena ali kovinska, stopnice pa so v tem primeru ponavadi lesene lahko pa se odločimo tudi za zelo zračno, sodobno izvedbo steklenih stopnic (iz pohodnega stekla), ki je lahko mat, prozorno ali pa celo obarvano.  Več o steklenih stopnicah.

Ytong prenova - stopnice in stopnišče

Sodobno enoramno stekleno stopnisce (vir)

Leseno stopnišče je lahko v celoti izdelano iz lesa ali pa so lesene stopnice nameščene na kovinsko konstrukcijo. Na trgu obstaja ogromno ponudnikov lesenih stopnišč, tudi z več desetletno tradicijo. Najpogosteje uporabljani materiali so jesen, bukev in hrast, zelo pogosto pa se koristi tudi eksotični les.

Ytong prenova, stopnice

V celoti leseno zavito stopnisce (vir)

Ytong prenova, stopnice

Lesene stopnice na kovinski konstrukciji Mizarstva Pozvek

Zelo zanimivo je konzolno ali lebdeče stopnišče , katerega posamezne stopnice so pritrjene na zid ob katerem se stopnišče vzpenja. Takšno stopnišče je zračno ter lahko predstavlja centralni estetski element bivalnega prostora(več).

Ytong prenova, stopnice

Minimalistično lebdeče stopnisce (vir)

Ytong prenova, stopnice

Lesene konzolne stopnice (vir)

Zaščitna stopniščna ograja

Iz varnostnih razlogov je potrebno na stopnišču izdelati tudi zaščitno ograjo ali vsaj stensko držalo (če želimo ohraniti zelo minimalistično stopnišče ali če bi ograja preveč omejila prostor). Stopniščna ograja je lahko lesena ali kovinska (predvsem inox), pogosto je v celoti zaprta ali s steklom ali pa celo pozidana ( za tako izvedbo ograje so zelo primerne Ytong zidne plošče).

Ytong prenova, stopnice

Izvedba stopniščne ograje z Ytong ploščami

Stopniščna ograja ima poleg varnostne funkcije tudi estetsko. Z izborom materialov in barv ter detajlov izvedbe je lahko ograja odličen oblikovni element v vašem domu.

Ytong prenova, stopnice

Kovana stopniščna ograja (vir)

Ytong prenova, stopnice

Atraktivna steklena ograja

Osvetljenost stopnišča

Ytong prenova, osvetljenost stopnišča


Minimalistične luči ob stopnicah (vir)

Potem, ko ste zadovoljili vsem kriterijem načrtovanja stopnišča, izbrali materiale in mojstra za izvedbo , se posvetite še   primerni  osvetljavi, da boste stopnišče lahko varno uporabljali.

Sodobni razsvetljavni elementi pa ne poskrbijo le za vašo varnost, temveč zelo pripomorejo k lepemu , estetsko dovršenemu videzu vašega stopnišča.