Izdelava instalacijskih vodov

Ytong prenova, izdelava instalacijskih vodovKo so vse stene objekta izdelane,nastopi čas za pripravo vodov za napeljavo instalacij. Takšno delo je lahko kar zamudno, še posebej v klasično grajenih (beri opečnih)  hišah. Če pa je vaša hiša zgrajena iz Ytong zidakov, pa je izvedba vodov za instalacije zelo enostavna. Struktura gradbenega materiala Ytong omogoča namreč zelo preproste posege, vodi so natančnih dimenzij in zato je odpadnega materiala zelo malo, kar pomeni,da je tudi končna obdelava vodov s položenimi instalacijami (zapolnitev)  enostavnejša.  Doze za električne vtičnice preprosto izvrtajte s nastavkom za vrtanje.

Potrebovali boste:

  • električni rezkar ali ročno strgalo
  • fina apnena cementna malta

Postopek:

Najprej je potrebno vse instalacijske vode zarisati na površine zidov. Utore za električne, strojne in sanitarne instalacije izdelate z električnim rezkarjem, na kar iz utorov odstranite odvečni material oziroma prah. Električni rezkar je nujno orodje, kadar izdelujete utore za celo hišo oz. je le teh več.

Pri izdelovanju manjših utorov oz. če je le teh malo, lahko uporabite tudi ročno strgalo.
Ytong zid po teh minimalnih posegih ohrani maksimalno zvočno in toplotno izolativnost, saj ga ne boste povsem razbili.

Ko so instalacije napeljane, odprtine zapolnite s fino apneno-cementno malto in stene dokončno obdelajte z nanosom tankoslojnega ometa ali izravnalne mase, primerne za Ytong. Kjer boste na stene namestili keramiko, omet ni potreben, saj lahko keramiko lepite neposredno na neobdelane stene.

Ytong prenova, izdelava instalacijskih vodov
Ytong prenova, izvedba instalacije
Izdelava utora za instalacije z ročnim strgalom